მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიანი საკრავების II საერთაშორისო კონკურსი        მარინე იაშვილის კონკურსის განაცხადის ფორმა       

მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი


კონკურსის ჩატარების პირობები

 • მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავთა საერთაშორისო კონკურსი ტარდება 7-13 ნოემბერს 2022 წ., თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ და მცირე საკონცერტო დარბაზში (მის.: ქ. თბილისი, ალ. გრიბოედოვის №8-10) 
 • კონკურსი ჩატარდება 3 წელიწადში ერთხელ შემდეგ ნომინაციებში: ვიოლინო, ალტი, ჩელო
 • კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყველა ეროვნების 15-დან 27 წლამდე ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებლებს ორი ასაკობრივი კატეგორიების შესაბამისად:    
  • ,,ა“ კატეგორია 15-19 წლის ჩათვლით
  • ,,ბ“ კატეგორია 20-27 წლის ჩათვლით

კატეგორიები "1" და "2" (ასაკობრივი ჯგუფი 10-14 წელი კონკურსი ტარდება ონლაინ)*

  • კატეგორია "1" (10-11 წელი) 
  • კატეგორია "2" (10-11 წელი)
 • კონკურსის ტურების რაოდენობა სხვადასხვაა და მითითებულია  პროგრამაში;
 • წარმოდგენილ პროგრამებში ცვლილებები დაუშვებელია;
 • ნაწარმოებების შესრულების ხანგრძლივობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული;
 • მონაწილეთა გამოსვლის თანმიმდევრობას გადაწყვეტს კენჭისყრა;
 • კონკურსის ყველა მონაწილეს გადაეცემა დიპლომი, ფინალისტები კი დაჯილდოვდება ფულადი პრემიით და დიპლომით;
 • კონკურსს აფასებს ჟიურის წევრები;
 • კონკურსის ჟიურს უფლება აქვს:
  • ა) არ გასცეს რომელიმე პრემია
  • ბ) გაყოს პრემიები
 • ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება;
 • კონკურსის მოსმენები საჯაროა და ღიაა ყველასათვის.

 

* ონლაინ კონკურსის ჩატარების პირობები

   (10-14 წლის კონკურსანტებისთვის)

 1. საბუთების მიღების ბოლო ვადა -20 სექტემბერი
 2. საკონკურსო ჩანაწერის YouTube ლინკის გადმოგზავნის ბოლო ვადა - 30 ოქტომბერი - rondoklasika@yahoo.com
 3. შედეგები გამოცხადდება 20 ნოემბერ
 4. დიპლომები გადაიგზავნება 30 ნოემბრამდე
 5. მონაწილეობის საფასური 120 ლარი (გადახდის ქვითრის ასლი იგზავნება დოკუმენტებთან ერთად - 20 სექტემბრამდე)
 

პრემიები

ინფორმაცია დაიდება მოგვიანებით

სპეციალური პრემიები და პრიზები

ინფორმაცია დაიდება მოგვიანებით

ჟიური

ვიქტორ ტრეტიაკოვი - გერმანია-რუსეთი

იურგის დვარიონასი - ლიეტუვა

ალეხანდრო დრაგო - აშშ

ნანა იაშვილი - გერმანია - საქართველო

ირინე იაშვილი - საქართველო

ნოდარ ჟვანია - საქართველო

ოთარ ჩუბინიშვილი - საქართველო

კონკურსის მონაწილეთა მგზავრობა და განთავსება

 

კონკურსში მონაწილეების ონლაინ განაცხადი

15-დან -27 წლამდე კონკურსანტებისთვის:

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 20 სექტემბერი;კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა კონკურსის E-mail-ზე rondoklasika@gmail.com უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი საბუთები:

 1. დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლი;
 2. მაღალი გარჩევადობის2 ფოტოსურათი ბუკლეტისთვის (300-600 dpi. jpg., tif.);
 3. პედაგოგის სახელი, გვარი, სასწავლებლის სრული დასახელება;
 4. კონკურსის პროგრამა, ყველა ნაწარმოების ხანგრძლივობის მითითებით;
 5. მონაწილეობის გადასახადის ქვითრის ასლი, 150 ლარი;
 6. საკონტაქტო ტელეფონი და e-mail-ი

 მარინე იაშვილის კონკურსის განაცხადის ფორმა  


10-დან -14 წლამდე კონკურსანტებისთვის (ონლაინ კატეგორიებისთვის)

 1. დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლი;
 2. მაღალი გარჩევადობის 2 ფოტოსურათი ბუკლეტისთვის (300-600 dpi. jpg., tif.);
 3. პედაგოგის სახელი, გვარი, სასწავლებლის სრული დასახელება;
 4. კონკურსის პროგრამა, ყველა ნაწარმოების ხანგრძლივობის მითითებით;
 5. მონაწილეობის გადასახადის ქვითრის ასლი, 120 ლარი;
 6. საკონტაქტო ტელეფონი და e-mail-ი

მარინე იაშვილის კონკურსის განაცხადის ფორმა  


ანგარიშსწორება

თანხა უნდა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე:

"სს თი-ბი-სი" ბანკი

მიმღები: საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანება

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405178105

ანგარიშის ნომერი: GE47TB7679436080100004

პროგრამა

 

 ვიოლინო

 "ა" კატეგორია (15-19 წ.)

 

I ტური

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი სავიოლინო პარტიტის 2 ნაწილი (ნელი, ჩქარი);
 2. ერთი ვირტუოზული კაპრისი პაგანინი ან ვენიავსკის Caprice op. 10;
 3.  ა. მაჭავარიანი-დოლური
 4. ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები ჩამონათვალიდან: ა) ვ.ა.მოცარტი- ადაჟიო E major  ბ) ლ.ვ. ბეთჰოვენი-რომანსი no.1, G major    გ) ლ.ვ. ბეთჰოვენი - რომანსი no.2,F major   დ) პ.ჩაიკოვსკი- მელოდია ე) პ.ჩაიკოვსკი- ჩაფიქრება d minor

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 2. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტის I ან II და III ნაწილები.

 

"ბ" კატეგორია (20-27 წ.)

I ტური

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი სავიოლინო სოლო სონატის 2 ნაწილი (ნელი, ჩქარი);
 2. ერთი ვირტუოზული კაპრისი პაგანინი ან ვენიავსკის - Caprice op. 10;
 3.  ა. მაჭავარიანი - დოლური;
 4. ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები ჩამონათვალიდან: ა) ვ.ა. მოცარტი- ადაჟიო E major  ბ) ლ.ვ. ბეთჰოვენი - რომანსი no.1,G major   გ) ლ.ვ.ბეთჰოვენი- რომანსი no.2, F major   დ) პ.ჩაიკოვსკი- მელანქოლიური სერენადა ე) პ.ჩაიკოვსკი - ჩაფიქრება D minor ვ)  ჰ. ვენიავსკის  - "ლეგენდა" თხზ.17

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 2. ფ.კრეისლერის ნებისმიერი ერთი პიესა;
 3. კონკურსანტის მიერ შერჩეული ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები (6 დან 10წთ-მდე).

III ტური

 1. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტი მთლიანად (მოცარტის სავ-ნო კონცერტების გარდა).

ალტი

კატეგორია "ა"  (15 -19 წ.)

I  ტური                                              

 1.  ი.ს. ბახის ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) სავიოლონჩელო სუიტებიდან;
 2.  ნებისმიერი ერთი ვირტუოზული კაპრისი ან ეტიუდი;
 3.  ერთი ქართული ნაწარმოები;
 4.  ნებისმიერი ლირიული პიესა.

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 2. ნებისმიერი  კონცერტის I ან II და III ნაწილები ალტისთვის.

 

კატეგორია "ბ" (20 -27წ.)

I  ტური                                              

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) სავიოლონჩელო სუიტებიდან;
 2. ნებისმიერი ერთი ვირტუოზული კაპრისი ან ეტიუდი;
 3. ერთი ქართული ნაწარმოები;
 4. ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) მაქს რეგერის ნებისმიერი სუიტიდან.

II ტური

 1. ერთი ნებისმიერი ვირტუოზული პიესა;
 2.  ს.მ. ვებერი -  ანდანტე და უნგრული რონდო.

 

III ტური

 1. ნებისმიერი ალტის კონცერტი მთლიანად (ერთნაწილიანის გარეშე).ჩელო

კატეგორია "ა" (15 -19 წ.)

I  ტური                                              

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) სავიოლონჩელო სუიტებიდან;
 2. ნებისმიერი ერთი ვირტუოზული კაპრისი ან ეტიუდი;
 3. ერთი ქართული ნაწარმოები;
 4. ნებისმიერი ლირიული პიესა.

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 2. ნებისმიერი  ჩელოს კონცერტის I ან II და III ნაწილები.

 

კატეგორია "ბ" (20 -27 წ.)

I  ტური                                              

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) სავიოლონჩელო სუიტებიდან;
 2. ნებისმიერი ერთი ვირტუოზული კაპრისი ან ეტიუდი;
 3. ერთი ქართული ნაწარმოები;
 4. ნებისმიერი ლირიული ნაწარმოები.

II ტური

 1. ერთი  ვირტუოზული პიესა;
 2. ნებისმიერი სავიოლონჩელო სონატა მთლიანად.

 

III ტური

 1. ნებისმიერი ჩელოს კონცერტი მთლიანად (ერთნაწილიანის გარდა).


პროგრამა 10-14 წლის კონკურსანტებისთვის  (კატეგორიები "1" და "2") 

ვიოლინო

კატეგორია ,,1,, (10-11 წ.)
 1.  ორი განსხვავებული ხასიათის ნაწარმოები (მაქს. 10 წთ)                                                                                                                                                    
კატეგორია ,,2,, (12-13 - 14 წ)

I ტური
 1. ბაროკოს ეპოქის ნებისმიერი ნაწარმოები
 2. ერთი ვირტუოზული პიესა 

II ტური 

 1. სავ-ნო კონცერტის პირველი ან II , III ნაწ-ები
 
ჩელო

კატეგორია ,,1,, (10-11წ.)
 1. ორი განსხვავებული ხასიათის ნაწარმოები. ( მაქს. 10 წთ)                                                                                                                                                  
კატეგორია,,2,, (12-13-14წ.)

I ტური
 1. ვირტუოზული ეტიუდი ანკაპრისი
 2. ერთი ვირტუოზული პიესა
II ტური
 1. სავიოლონჩელო კონცერტის პირველი ან II და III ნაწ-ები
 
 
 არფა

კატეგორია ,,1,,   (10-11წ.)
 1. თავისუფალი პროგრამა მაქს. 10წთ
კატეგორია ,,2,,(12-13-14წ.)
 1. ორი ან სამი განსხვავებული ხასიათის ნაწარმოები. მაქს. 15 წთ
 
 
 

კონკურსის განრიგი

 

მარინე იაშვილის  სახელობის კონკურსის განრიგი

7 ნოემბერი

18:00

კონკურსის საზეიმო გახსნა და კონცერტი

სოლისტი: კოკორო იმაგავა 

       

კონსერვატორიის დიდი დარბაზი

 

8 ნოემბერი

09:30

   I ტური

კატეგორია - "ბ", "ა"


კონსერვატორიის მცირე დარბაზი

9 ნოემბერი 

09:30

 

 

რეპეტიცია 
 კატეგორია -"ბ", "ა"

კონსერვატორიის მცირე დარბაზი

10ნოემბერი

09:30

 

 

   II ტური

კატეგორია -"ბ", "ა"

კონსერვატორიის მცირე დარბაზი

11 ნოემბერი

10:00

 

 

  რეპეტიცია ორკესტრთან ერთად

კონსერვატორიის დიდი დარბაზი

12 ნოემბერი

10:00

III ტური

კატეგორია -"ბ"


კონსერვატორიის დიდი დარბაზი

13 ნოემბერი

 17:00

კონკურსის საზეიმო დახურვა,

ლაურეატების დაჯილდოვება და

გალა კონცერტი


კონსერვატორიის დიდი დარბაზი

 
 
 

დარბაზი

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი  და მცირე საკონცერტო დარბაზი

მის: ალ. გრიბოედოვის №8-10

 

 
მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი


2022

ა კატეგორია:

I პრემია
ნინო ხოჭოლავა (ალტი) საქართველო
II პრემია
ვიქტორია ვიქტოროვა (ალტი) ლატვია
ლიდია ტუშკოვა (ვიოლინო) რუსეთი
III პრემი
ივანე ჯავახიშვილი (ჩელო) საქართველო
ასია იუქსელ (ვიოლინო) თურქეთი

ბ კატეგორია:

I პრემია
მარიამ ობოლაშვილი (ვიოლინო) საქართველო, ინგლისი
II პრემია
ანტონინა პოპრას (ალტი) რუსეთი
III პრემია
ხუან დე დიოს რუიზ რასერო (ვიოლინო ) ესპანეთი
IV პრემია
 მარია მაჩქალიანი (ვიოლინო) სომხეთი,
მიქაელ პეტროსიანი (ჩელო) სომხეთი
V პრემია
ეფროსინია ცუვარევა (ვიოლინო) რუსეთი

 


 

მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი


ვიქტორ ტრეტიაკოვი - გერმანია - რუსეთი

იურგის დვარიონასი - ლიეტუვა

ალეხანდრო დრაგო - აშშ

ნანა იაშვილი - გერმანია - საქართველო

ირინე იაშვილი - საქართველო 

ნოდარ ჟვანია - საქართველო

ოთარ ჩუბინიშვილი - საქართველო
განცხადების ფორმა


საკონკურსო პროგრამა

მიუთითეთ: კომპოზიტორი, ნაწარმოების სრული დასახელება, ტონალობა, ხანგრძლივობა, თხზულება და შესრულების ხანგრძლივობა
გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.