ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის III საერთაშორისო კონკურსი       

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის III საერთაშორისო კონკურსი


კონკურსის ჩატარების პირობები

 

 გაცნობებთ, რომ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის III საერთაშორისო კონკურსი გაიმართება თბილისში, 2024 წლის 1 - 7 ივლისი.

 

კონკურსი ტარდება შემდეგ ნომინაციებში:
 • ფორტეპიანო
 • სიმებიანი საკრავები;
 • ჩასაბერი საკრავები;
 • სოლო სიმღერა;
 • გუნდი;
 • კომპოზიცია
 • კამერული ანსამბლი და საკონცერტმაისტერო დახელოვნება


 • კონკურსი ჩატარდება 3 წელიწადში ერთხელ;
 • კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყველა ეროვნების 6-დან 26(36 - სოლო სიმღერა) წლამდე ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებლებს ხუთ ასაკობრივ კატეგორიაში:
 

"ა" კატეგორია - 10 - 11 წელი;
"ბ" კატეგორია - 12 - 13 წელი;
"გ" კატეგორია - 14 - 16 წელი;
"დ" კატეგორია -17 - 19 წელი;
"ე" კატეგორია  -20 - 26 წელი;
"კონკურსგარეშე მონაწილე" – 9 წლის ჩათვლით.

სოლო სიმღერის მიმართულებით ასაკობრივი კატეგორიები:

"ბ" კატეგორია -13-15 წელი

"გ" კატეგორია -16-18 წელი

"დ"კატეგორია -19-22 წელი

"ე"კატეგორია -23-36 წელი

საკონკურსო პროგრამაში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია 2024 წლის 10 მაისამდე;

         პირველი ტურის ნაწარმოებები მეორე ტურში არ უნდა გამეორდეს;

         პროგრამაში მითითებული უნდა იყოს კომპოზიტორის, ნაწარმოებების სრული სახელწოდება,  თხზულება, ტონალობა, შესრულების ხანგრძლივობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული;

     კონკურსის ყველა მონაწილეს გადაეცემა დიპლომი და სასაჩუქრე პრიზები, ბოლო ორი კატეგორიის ფინალისტები  დაჯილდოვდებიან ფულადი პრემიით და დიპლომით;

     კონკურსს აფასებს კომპეტენტური ჟიურის წევრები;

     კონკურსის ჯიურის უფლება აქვს:

ა) არ გასცეს რომელიმე პრემია;

ბ) გაყოს პრემიები.ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება;

 • კონკურსის მოსმენები საჯაროა და ღიაა ყველასათვის.

 

პრემიები

სადემონსტრაციო ტექსტი

სპეციალური პრემიები და პრიზები

სადემონსტრაციო ტექსტი

ჟიური

სადემონსტრაციო ტექსტი

კონკურსის მონაწილეთა მგზავრობა და განთავსება

სადემონსტრაციო ტექსტი

კონკურსში მონაწილების ონლაინ განაცხადი

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2024 წლის 20 მაისი

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა კონკურსის e-mail-ზე უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი საბუთები:

 1. დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლი;
 2. ფოტოსურათი 9/12;
 3. პედაგოგის სახელი, გვარი, სასწავლებლის სრული დასახელება;
 4. კონკურსის პროგრამა, ყველა ნაწარმოების ხანგრძლივობის მითითებით;
 5. მონაწილეობის გადასახადის ქვითრის ასლი:
  • ა, ბ, გ კატეგორიის მონაწილეთათვის 140 ლარის ოდენობით; დ, ე კატეგორიის მონაწილეთათვის 200 ლარის ოდენობით
  • სოლო სიმღერა: ა, ბ კატეგორიის მონაწილეთათვის 140 ლარის ოდენობით; გ, დ კატეგორიის მონაწილეთათვის 200 ლარის ოდენობით. 
  • კონკურსგარეშე მონაწილეთათვის 80 ლარი;
  • გუნდის თითოეული მონაწილეთათვის 20 ლარი.
 6. საკონტაქტო ტელეფონი - 5 99 50 54 22; 5 93 30 64 80

E-mail: rondoklasika@gmail.com

 

 

განაცხადის ფორმა

 

სახელი: _________________________________________________________________________________

გვარი: __________________________________________________________________________________

დაბადების თარიღი: ______________________________________________________________________

მისამართი: ______________________________________________________________________________

საკონტაქტო ტელ./e-mail: _________________________________________________________________

სასწავლებლის დას.: ______________________________________________________________________

კლასი/კურსი: ___________________________________________________________________________

ინსტრუმენტი: ___________________________________________________________________________

პედაგოგის სახელი და გვარი: _____________________________________________________________

აკომპანიატორი: _________________________________________________________________________

პროგრამა:

I ტური:
1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

2. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

II ტური:

1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

2. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

III ტური:

1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

 

გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.

ხელმოწერა ___________________________________________

თარიღი ___________________________________________ 2024

 

 

 

ანგარიშსწორება

თანხა უნდა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე:

 

„სს თი-ბი-სი“ ბანკი

მიმღები: საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანება

საიდენტიფიკაციო კოდი:  405178105

ანგარიშის ნომერი: GE47TB7679436080100004

E-mail: rondoklasika@gmail.com

პროგრამა

სიმებიანი საკრავები

სიმებიანი საკრავები 

(ვიოლინო, ალტი, ჩელო, არფა)

 

ვ ი ო ლ ი ნ ო

 ,,კონკურსგარეშე მონაწილეები“ 10 წლამდე ასაკი 8 წუთი

თავისუფალი პროგრამა

 

"ა" კატეგორი 10 – 11 წ. 12 წთ-მდე

 1. ერთი ნებისმიერი ქართული ნაწარმოები;
 2. თავისუფალი პროგრამა.

 

"ბ" კატეგორია 12 – 13 წ. 20 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ერთი ნაწარმოები;
 2. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 3. კონკურსანტის მიერ შერჩეული ერთი ნაწარმოები.


"გ" კატეგორია 14 – 16 წ. 40 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები;
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ერთი ნაწარმოები;
 3. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტის I, ან II და III ნაწილი;
 4. ერთი ვირტუოზული პიესა

"დ" კატეგორია 17 – 19 წ.

I ტური 20 წთ-მდე

 1. ო. თაქთაქიშვილის ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები.
 2. ი.ს. ბახი - ორი განსხვავებული ნაწილი ნებისმიერი პარტიიდან.
 3. ერთი ვირტუოზული ნაწარმოები

 II ტური 30 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტის I ან II და III ნაწილი.
 2. მე-20 ან 21-ე საუკუნის კომპოზიტორის ნებისმიერი ნაწარმოები.

 

"ე" კატეგორია 20 – 26 წლ

I ტური 25 წთ-მდე

 1. ი.ს. ბახი- ორი განსხვავებული ნაწილი ნებისმიერი სონატიდან.
 2. ნ. პაგანინის ერთი ნებისმიერი კაპრისი.
 3. თაქთაქიშვილის სავ-ნო (ფლეიტის) სონატის I ან II და III ნაწილი.
 4. თავისუფალი პროგრამა.

II ტური 30 წთ-მდე

 1. მე-20 ან 21-ე საუკუნის კომპოზიტორის ნებისმიერი ნაწარმოები.
 2. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტის I ან II და III ნაწილი.ა ლ ტ ი

 

"ა" კატეგორია 10-11 წ. 10 წთ-მდე

თავისუფალი პროგრამა.

"ბ" კატეგორია 12 –13 წ. 15 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ნებისმიერი ნაწარმოები ალტისათვის;
 2. თავისუფალი პროგრამა.

"გ" კატეგორია 14 -16 წ. 20 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ნებისმიერი ნაწარმოები ალტისათვის.
 2. ნებისმიერი კონცერტი ალტისათვის I ან II და III ნაწილი.

"დ" კატეგორია 17 – 19 წ. 25 წთ -მდე

 1. ორი განსხვავებული ნაწილი ი.ს. ბახის ჩელოს სუიტიდან.
 2. ნებისმიერი კონცერტი ალტისათვის I ან II და III ნაწილი.
 3. თავისუფალი პროგრამა.

 "ე" კატეგორია 20 -26 წ.

I ტური 20 წთ - მდე

 1. ორი განსხვავებული ნაწილი ი.ს. ბახის ჩელოს სუიტიდან.
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები
 3. ვირტუოზული პიესა ალტისათვის.

II ტური 25 წთ - მდე

 1. მე-20 ან 21-ე საუკუნის კომპოზიტორის ნებისმიერი ნაწარმოები ალტისთვის.
 2. ნებისმიერი კონცერტი ალტისათვის I ან II და III ნაწილი

 


 ჩ ე ლ ო


"კონკურსგარეშე მონაწილეები" 13 წლამდე ასაკი

 1. თავისუფალი პროგრამა. 10 წთ
"ა" კატეგორია 13-14 წ. 12 წთ
 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.
 2. თავისუფალი პროგრამა.

"ბ" კატეგორია 15 – 16 წ. 15 წთ-მდე

 1. ერთი ნებისმიერი ქართული ნაწარმოები.
 2. ერთი ვირტუოზული ნაწარმოები.
 3. ბაროკოს ეპოქის ნაწარმოები.

"გ" კატეგორია 17– 18 -19 წ. 35 წთ-მდე

 1. ო. თაქთაქიშვილი - ნებისმიერი ერთი ნაწარმოები.
 2. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტის I ან II და III ნაწილი.
 3. ბაროკოს ეპოქის ნაწარმოები.
 4. ერთი ვირტუოზული პიესა

 "დ" კატეგორია 20 – 24 წ.

I ტური 20 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ნაწარმოები.
 2. ო. თაქთაქიშვილის სავიოლონჩელო სონატიდან ორი ნებისმიერი ნაწილი.
 3. ერთი ვირტუოზული ნაწარმოები.

II ტური 25 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.
 2. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტის I ან II, III ნაწილი.

 "ე" კატეგორია 25-26 წ.


I ტური 20 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ნაწარმოები.
 2. ო. თაქთაქიშვილის სავიოლონჩელო სონატა მთლიანად.
 3. ნებისმიერი ვირტუოზული პიესა.

II ტური 30 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტი მთლიანად.
 2. ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.

 

 

ა რ ფ ა

"" კატეგორია (10-11 წ.)

 1. თავისუფალი პროგრამა, მაქს. - 7 წთ.

 "" კატეგორია (12-13 წ.) 15 წთ.

 1. ორი განსხვავებული ხასიათის ნაწარმოები;

  "" კატეგორია (14-16 წ.) 20 წთ.

 1.  ერთი დიდი ფორმის ნაწარმოები;
 2. ერთი ნებისმიერი საკონცერტო პიესა.
 3. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.

  "დ" კატეგორია (17-18-19 წ.) 25 წთ.

 1. ერთი დიდი ფორმის ნაწარმოები.
 2. ერთი ნებისმიერი საკონცერტო პიესა.
 3. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.

  "" კატეგორია (20-26 წ.)

 ტური 15 წთ

 1.  ორი განსხვავებული ხასიათის ნაწარმოები.

 II ტური 25 წთ.

 1. ერთი დიდი ფორმის ნაწარმოები.
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.

 


ფ ო რ ტ ე პ ი ა ნ ო  

კონკურსგარეშე მონაწილე- 9 წლის ჩათვლით, 10 წუთამდე

 1. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

"" კატეგორია  10-11წელი,15 წუთამდე 

 1. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.
 2. ო.  თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები.

"" კატეგორია 12-13 წელი, 20 წუთამდე

 1. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები. 
 2. რომანტიული პერიოდის პიესა.
 3. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

""კატეგორია  14 -16 წელი, 30 წუთამდე

 1. პოლიფონიური  ნაწარმოები.
 2. რომანტიული პერიოდის ერთი ვირტუოზული პიესა.
 3. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები. 
 4. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

""კატეგორია   17-19 წელი

I   ტური  20 წთ-მდე  

 1. ი.ს.ბახი - პრელუდია და ფუგა კარგად ტემპერირებული კლავირიდან.
 2. ვირტუოზული ეტიუდი -  შოპენი (ნებისმიერი ეტიუდი გარდა თხზ.10 N3, N6; თხზ.25 N7), ლისტი ან რახმანინოვი. 
 3. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები

II ტური   30 წთ-მდე 

 1. კლასიკური სონატის I ნაწილი (ჰაიდნი, მოცარტი ან ბეთჰოვენი).
 2. რომანტიული პერიოდის ერთი ნაწარმოები.
 3. მე-20 ან 21-ე საუკუნის კომპოზიტორთა ნაწარმოებები (თანამედროვე  კომპოზიტორის ნაწარმოების  სანოტო მასალის ჟიურისთვის წარდგენა სავალდებულოა).
 4. კონკურსანტის მიერ  შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

 

"" კატეგორია  20-26 წელი 

 I ტური  30 წუთამდე

 1. ი.ს.ბახი - პრელუდია და ფუგა კარგად ტემპერირებული კლავირიდან.
 2. ვირტუოზული ეტიუდი - შოპენი (ნებისმიერი ეტიუდი გარდა თხზ.10 N3, N6; თხზ.25 N7),  ლისტი, რახმანინოვი, სკრიაბინი, პროკოფიევი ან დებიუსი.
 3. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები.
 4. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

II ტური   30 წუთამდე 

 1. მე-20 ან  21 -ე საუკუნის კომპოზიტორთა  ერთი ან რამოდენიმე ნაწარმოები (თანამედროვე  კომპოზიტორის ნაწარმოების  სანოტო მასალის ჟიურისთვის წარდგენა სავალდებულოა).
 2. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

 

 

იხილეთ ოთრ თაქთაქიშვილის ნაწარმოებების სანოტო მასალა იხილეთ 

 

 
ჩასაბერი  საკრავები

ასაკობრივი კატეგორიები:

"ა" კატეგორია - 10-11 წელი

"ბ" კატეგორია - 12 - 13 წელი

"გ" კატეგორია - 14 - 16 წელ

"დ" კატეგორია -17-19 წელი                                                                                                 

"ე" კატეგორია - 20-26 წელი                                                                                                               

"კონკურსგარეშე მონაწილე" – 9 წლის ჩათვლით 


 

"კონკურსგარეშე მონაწილე"- 9 წლის ჩათვლით,  7 წუთამდე

 1. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.


"ა" კატეგორია - 10-11 წლის, 10 წთ-მდე

 1. ორი განსხვავებული ჟანრის  ნაწარმოები.

 

"ბ" კატეგორია - 12-13 წლის, 12 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.
 2. თავისუფალი პროგრამა.

 

"გ" კატეგორია -14-16 წლის,  15 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.
 2. საკონცერტო პიესა.
 3. კლასიკური სონატის ან კონცერტის I ან    II და III  ნაწილები; ან კლასიკური ვარიაციები მთლიანად.

 

"დ" კატეგორია  - 17-19 წლის, 17 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები (ჟიურისთვის სანოტო მასალის წარდგენა სავალდებულოა).
 2. საკონცერტო პიესა.
 3. კლასიკური სონატის ან კონცერტის I ან    II და III  ნაწილები; ან კლასიკური ვარიაციები მთლიანად.

 

"ე" კატეგორია - 20-26 წლის, 20 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები  (ჟიურისთვის სანოტო მასალის წარდგენა სავალდებულოა).
 2. ვირტუოზული  პიესა.
 3. კლასიკური სონატის ან კონცერტის I ან    II და III  ნაწილები; ან კლასიკური ვარიაციები მთლიანად.
 4. თავისუფალი პროგრამა.

 გუნდი 

ასაკობრივი კატეგორიები:

"ბ" კატეგორია    6 - 10 წ

"გ" კატეგორია   11 -14 წ

"დ" კატეგორია  15 -18 წ

"ე" კატეგორია   19-35 წ

 

კონკურსი ტარდება ერთ ტურად. პროგრამის ხანგრძლივობაა 10-12 წუთი, სცენაზე გასვლა-გამოსვლით - 15 წუთი.კონკურსზე შესრულებული უნდა იყოს ორი ან სამი საგუნდო ნაწარმოები, აქედან ერთი ქართველი კომპოზიტორის.   "ე" კატეგორიისთვის სავალდებულოა  ოთარ თაქთაქიშვილის ერთი ნაწარმოების შესრულება.
ხალხური ნაწარმოებების შესრულება დაუშვებელია.

 

 

 

სოლო სიმღერა

ასაკობრივი კატეგორიები:

 "" კატეგორია - 13 -15 წელი

 "გ" კატეგორია - 16 - 18 წელი

 "" კატეგორია - 19 – 22 წელი

 "" კატეგორია - 23- 36 წელი                                                                                                 

                            

სოლო  სიმღერის  პროგრამა

"" კატეგორია -13-15   წელი  მაქს. 10 წთ

 1. ძველებური არია.
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები.

 

"" კატეგორია 16 - 18 წელი    მაქს. 15 წთ

 1. ძველებური არია
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები.
 3. ერთი რომანსი სურვილისამებრ.

 

 "" კატეგორია - 19 -22 წელი

 I ტური         მაქს. 12 წთ

 1. არია - ბაროკო (XVII საუკუნის ბოლო, XVIII საუკუნის I ნახევარი).
 2. ერთი რომანსი სურვილისამებრ.

II ტური     მაქს.15 წთ

 1. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები.
 2. იტალიური არია (XIX – XX ს).

 

 "" კატეგორია23 -36 წელი

ტური        მაქს.17 წთ

 1. არია - ბაროკო  (XVII საუკუნის ბოლო, XVIII საუკუნის I ნახევარი).
 2. დასავლეთევროპელი კომპოზიტორის დიდი გაშლილი არია XVIII საუკუნის მე-2 ნახევრიდან XX საუკუნის ჩათვლით).
 3. თაქთაქიშვილის ნაწარმოები (არია ან რომანსი).

II ტური      მაქს.  17 წთ

 1. არია კონკურსანტის შერჩევით (XIX – XX სს).
 2. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები.
 3. თავისუფალი პროგრამა კონკურსანტის შერჩევი

კ ო მ პ ო ზ ი ც ი ა

ასაკობრივი კატეგორიები:

  ,,ბ" კატეგორია - 10 - 14 წელი       3 წუთამდე

   ნაწარმოები ერთი ან ორი ინსტრუმენტისთვის (დასაშვებია ვოკალის ერთი პარტიის გამოყენებაც)

   ,,გ"  კატეგორია - 15 - 18 წელი      5 წუთამდე

  ნაწარმოები სოლო ინსტრუმენტისთვის ან ანსამბლისთვის მაქსიმუმ 4 ნებისმიერი ინსტრუმენტის შემადგენლობით (დასაშვებია ვოკალის გამოყენებაც) 

   ,,დ" კატეგორია - 19 - 23 წელი      5 წუთამდე

  ნაწარმოები სოლო ინსტრუმენტისთვის ან ანსამბლისთვის მაქსიმუმ 4 ნებისმიერი ინსტრუმენტის შემადგენლობით (დასაშვებია ვოკალის გამოყენებაც)

   ,,ე"  კატეგორია - 24 - 30 წელი     7 წუთამდე

  ნაწარმოები სოლო ინსტრუმენტისთვის ან ანსამბლისთვის მაქსიმუმ 4 ნებისმიერი ინსტრუმენტის შემადგენლობით (დასაშვებია ვოკალის გამოყენებაც)

კონკურსანტებმა უნდა შექმნან და ელექტრონული სახით გამოაგზავნონ საკონკურსო ნაწარმოებები (პდფ და mp3 ფაილები) ელ-ფოსტაზე: rondoklasika@gmail.com არა უგვიანეს 2024 წლის 20 აპრილისა.

კომპოზოციის კატეგორიის გადასახადი შეადგენს 100 ლარს. კონკურსანტს შეუძლია ერთზე მეტი ნაწარმოების გამოგზავნა,რაც არ იმოქმედებს გადასახადზე.


 

დარბაზი

კონკურსის განრიგი
ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის III საერთაშორისო კონკურსი


 

 2024 წელი

ოთარ თაქთაქიშვილის III საერთაშორისო კონკურსისი გამარჯვებულები

ფორტეპიანო

 კონკურსგარეშე მონაწილეები:

დიპლომი - "საუკეთესო კონკურსგარეშე მონაწილე" საბა ბედოშვილი
დიპლომი - "კონკურსში მონაწილეობისთვის"ადია კაირატ
 
ა კატეგორია
I პრიზი - მარიამ კვერნაძე 
I პრიზი - ემილია რაგიმოვა
III პრიზი - ლიზა შენგელია
III პრიზი -  გიორგი სეფიაშვილი
დიპლომი - ლანა ლომთაძე

ბ კატეგორია
I პრიზი დემეტრე ავალიშვილი 
II პრიზი ჯალალა ისმაილზადა
II პრიზი მარიამ ნარიმანიძე
III პრიზი - თინათინ თვალავაძე
III პრიზი - ანნა კვიჟინაძე
III პრიზი - მარიამ გორგაძე
დიპლომი - ალეკო კედელიძე  
დიპლომი - მარიკა აიწურაძე
 
 კატეგორია
I პრიზი დავით ხაჩატრიანი
I პრიზი ჰასანლი ინჯი                                                                                          
I პრიზი ქეთი ტაბიძე
II პრიზი - ბაჩი მიქელაძე
III პრიზი - ნატალი შენგელია
დიპლომი - თეკლა წერეთელი
დიპლომი - ქეთევან ნოზაძე
 
დ კატეგორია
I პრიზი - გიორგი მარიამიძე
II პრიზი - გიორგი წიკლაური
III პრიზი - ნინო ჩანადირი   

 ე კატეგორია

I პრიზი - ნინო მოდებაძე

 სპეციალური პრიზები

 

1. რომანტიკული პერიოდის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის - ხაჩატრიან დავით

 2. ოთარ თაქთაქიშვილის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის - ინჯი ჰასანლი

 3. კლასიკური ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის - დემეტრე ავალიშვილი

 4. პერიოდის ნაწარმოების საუკეთესო შესრულებისთვის - ემილია რაგიმოვა


სიმებიანი ინსტრუმენტები
 
ა კატეგორია
I პრიზი - ელენე მეფარიშვილი 
II პრიზი - ჯალალა ისმაილზადა
III პრიზი - გაბუნია ნინო
III პრიზი - მირონივა ანასტასია
დიპლომი - კალანდია ნიკოლოზ
 
ბ კატეგორია
I პრიზი - სონგულია ანა
II პრიზი - პირტახია ალექსანდრე
II პრიზი - ლემონჯავა ნატალია
III პრიზი - ლუტიძე ელენე
III პრიზი - პატარიძე თორნიკე
 
გ კატეგორია 
I პრიზი - ბერძენიშვილი ელენე
I პრიზი - მარჩელო რე გონზალეზ
II პრიზი - მარტიროსიან იზაბელა
II პრიზი - ზოჰრაბიან არიკ
II პრიზი - შუკ ტაისია
III პრიზი - ბერიძე ნია

დ კატეგორია 
I პრიზი - გიორგსძე ნინი

ე კატეგორია
I პრიზი - სოფია კალანდაძე - გრან პრი 
II პრიზი - ბადეიან ანი
III პრიზი - ელენე გონაძე

 

 სოლო სიმღერის შედეგები

 კატეგორია ,,ბ"

III პრემია - ანა შავგულიძე

კატ. ,,გ"

I პრემია - ნინო მუშკუდიანი

III პრემია - ნინო სურმანიძე

 

კატ. ,,დ"

I პრემია - ნიკოლოზ ცანავა

I პრემია - ელისაბედ ჩხეიძე

II პრემია - ქეთევან კარდენახიშვილი

II პრემია - ნატალი შერაზადიშვილი

III პრემია - ნინა კიკილაშვილი

III პრემია - მარიამ ჭანკვეტაძე

დიპლომი - მეგი ბაჯელიძე

 

კატეგორია ,,ე"

I პრემია - ირაკლი გურგენიძე

II პრემია - ირინა ვასილევა

II პრემია - ნემატილო ზრკულაევი

III პრემია - გიორგი გორჯელაძე

დიპლომი - სალომე ქუშხეველიოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის II საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები

2021 წ.

 

ფორტეპიანო

კატეგორია ა

გრან-პრი - ბაჩი მიქელაძე

I პრემია - ავთანდილ ვართაგავა

              ბენედიკტას გალვიდის

              მაისურაძე ელენე

II პრემია - სოფრომაძე ვიტალი

                კობახიძე  ნიკოლოზ

                ბაბუნაშვილი ბექა

III პრემია - ღავთაძე თინანო

                ალთუნაშვილი ილია

IV პრემია - რჟანსკა ევიტა

                 კუპრაშვილი ქეთევან

                 ევსტაფიშვილი დემეტრე

                 

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის III საერთაშორისო კონკურსი


ფორტეპიანო

ბარბარა შჩეპანსკა

გიორგი ვაჩნაძე

ვაღაშაკ არუთუნიანი


სიმებიანი საკრავები

ირინე იაშვილი

ალექსანდრე დეტისოვი მოგულევსკი

არმენ არუტუნიან

ირინა კობახიძე

მანანა ქანთარია


სოლო სიმღერა

გიორგი გაგნიძე

აზამატ ჟელტირგუზოვი

ეთერ ჭყონია ლამორის

ზაზა აზმაიფარაშვილი


ჩასაბერი ინსტრუმენტები

დავით ჯიშკარიანი

დიმიტრი ბოქოლიშვილი

ჟანარ ჟელტირგუზოვა


გუნდი

ლია ჭონიშვილი

ბორის ძნელაძე

არჩილ უშვერიძე


კომპოზიცია

მაკა ვირსალაძე

გოგა შავერზაშვილი

ზურაბ ნადარეიშვილი


განცხადების ფორმა


საკონკურსო პროგრამა

მიუთითეთ: კომპოზიტორი, ნაწარმოების სრული დასახელება, ტონალობა, ხანგრძლივობა, თხზულება და შესრულების ხანგრძლივობა
გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.