ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის || საერთაშორისო კონკურსი       

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის || საერთაშორისო კონკურსი


კონკურსის ჩატარების პირობები

 

 გაცნობებთ, რომ ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის II საერთაშორისო კონკურსი გაიმართება თბილისში, 2021 წლის 25-30 ივნისს.

 

კონკურსი ტარდება შემდეგ ნომინაციებში:
 • ფორტეპიანო
 • სიმებიანი საკრავები;
 • ჩასაბერი საკრავები;
 • სოლო სიმღერა;
 • გუნდი;
 • კომპოზიცია.


 • კონკურსი ჩატარდება 3 წელიწადში ერთხელ;
 • კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყველა ეროვნების 6-დან 28 წლამდე ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებლებს ხუთ ასაკობრივ კატეგორიაში:

"ა" კატეგორია - 10 - 11 წელი;
"ბ" კატეგორია - 12 - 13 წელი;
"გ" კატეგორია - 14 - 16 წელი;
"დ" კატეგორია -17 - 19 წელი;
"ე" კატეგორია  -20 - 26 წელი;
"კონკურსგარეშე მონაწილე" – 9 წლის ჩათვლით.

სოლო სიმღერის მიმართულებით ასაკობრივი კატეგორიები:

"ა" კატეგორია -13-15 წელი

"ბ" კატეგორია -16-18 წელი

"გ"კატეგორია -19-22 წელი

"დ"კატეგორია -23-33 წელი

საკონკურსო პროგრამაში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია 2021 წლის 10 აპრილამდე;

         პირველი ტურის ნაწარმოებები მეორე ტურში არ უნდა გამეორდეს;

         პროგრამაში მითითებული უნდა იყოს კომპოზიტორის, ნაწარმოებების სრული სახელწოდება,  თხზულება, ტონალობა, შესრულების ხანგრძლივობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული;

     კონკურსის ყველა მონაწილეს გადაეცემა დიპლომი და სასაჩუქრე პრიზები, ბოლო ორი კატეგორიის ფინალისტები  დაჯილდოვდებიან ფულადი პრემიით და დიპლომით;

     კონკურსს აფასებს კომპეტენტური ჟიურის წევრები;

     კონკურსის ჯიურის უფლება აქვს:

ა) არ გასცეს რომელიმე პრემია;
ბ) გაყოს პრემიები.

 • ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება;
 • კონკურსის მოსმენები საჯაროა და ღიაა ყველასათვის.

 

პრემიები

სადემონსტრაციო ტექსტი

სპეციალური პრემიები და პრიზები

სადემონსტრაციო ტექსტი

ჟიური

სადემონსტრაციო ტექსტი

კონკურსის მონაწილეთა მგზავრობა და განთავსება

სადემონსტრაციო ტექსტი

კონკურსში მონაწილების ონლაინ განაცხადი

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 10 აპრილი

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა კონკურსის e-mail-ზე უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი საბუთები:

 1. დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლი;
 2. ფოტოსურათი 9/12;
 3. პედაგოგის სახელი, გვარი, სასწავლებლის სრული დასახელება;
 4. კონკურსის პროგრამა, ყველა ნაწარმოების ხანგრძლივობის მითითებით;
 5. მონაწილეობის გადასახადის ქვითრის ასლი:
  • ყველა კატეგორიის მონაწილეთათვის 100 ლარის ოდენობით;
  • კონკურსგარეშე მონაწილეთათვის 60 ლარი;
  • გუნდის თითოეული მონაწილეთათვის 12 ლარი.
 6. საკონტაქტო ტელეფონი - 5 99 50 54 22; 5 93 30 64 80

E-mail: rondoklasika@gmail.com

 

 

განაცხადის ფორმა

 

სახელი: _________________________________________________________________________________

გვარი: __________________________________________________________________________________

დაბადების თარიღი: ______________________________________________________________________

მისამართი: ______________________________________________________________________________

საკონტაქტო ტელ./e-mail: _________________________________________________________________

სასწავლებლის დას.: ______________________________________________________________________

კლასი/კურსი: ___________________________________________________________________________

ინსტრუმენტი: ___________________________________________________________________________

პედაგოგის სახელი და გვარი: _____________________________________________________________

აკომპანიატორი: _________________________________________________________________________

პროგრამა:

I ტური:
1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

2. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

II ტური:

1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

2. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

III ტური:

1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

 

გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.

ხელმოწერა ___________________________________________

თარიღი ___________________________________________ 2020

 

 

 

ანგარიშსწორება

თანხა უნდა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე:

 

„სს თი-ბი-სი“ ბანკი

მიმღები: საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანება

საიდენტიფიკაციო კოდი:  405178105

ანგარიშის ნომერი: GE47TB7679436080100004

E-mail: rondoklasika@gmail.com

პროგრამა

სიმებიანი საკრავები

სიმებიანი საკრავები 

(ვიოლინო, ალტი, ჩელო, არფა)

 

ვ ი ო ლ ი ნ ო

 ,,კონკურსგარეშე მონაწილეები“ 10 წლამდე ასაკი 8 წუთი

თავისუფალი პროგრამა

 

"ა" კატეგორია 10 – 11 წ. 15 წთ-მდე

 1. ერთი ნებისმიერი ქართული ნაწარმოები;
 2. თავისუფალი პროგრამა.

 

"ბ" კატეგორია 12 – 13 წ. 20 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ერთი ნაწარმოები;
 2. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 3. კონკურსანტის მიერ შერჩეული ერთი ნაწარმოები.


"გ" კატეგორია 14 – 16 წ. 25 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები;
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ერთი ნაწარმოები;
 3. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტის I, ან II და III ნაწილი;
 4. კონკურსანტის მიერ შერჩეული ერთი ნაწარმოები.


"დ" კატეგორია 17 – 19 წ.

I ტური 20 წთ-მდე

 1. ო. თაქთაქიშვილის ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები.
 2. ი.ს. ბახი - ორი განსხვავებული ნაწილი ნებისმიერი პარტიიდან.
 3. ერთი ვირტუოზული ნაწარმოები

 

II ტური 20 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტის I ან II და III ნაწილი.
 2. მე-20 ან 21-ე საუკუნის კომპოზიტორის ნებისმიერი ნაწარმოები.

 

"ე" კატეგორია 20 – 27 წლ

I ტური 20 წთ-მდე

 1. ი.ს. ბახი- ორი განსხვავებული ნაწილი ნებისმიერი სონატიდან.
 2. ნ. პაგანინის ერთი ნებისმიერი კაპრისი.
 3. თაქთაქიშვილის სავ-ნო (ფლეიტის) სონატის I ან II და III ნაწილი.
 4. თავისუფალი პროგრამა.

II ტური 20 წთ-მდე

 1. მე-20 ან 21-ე საუკუნის კომპოზიტორის ნებისმიერი ნაწარმოები.
 2. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტის I ან II და III ნაწილი.ა ლ ტ ი

 

"ა" კატეგორია 10-11 წ. 10 წთ-მდე

თავისუფალი პროგრამა.


"ბ" კატეგორია 12 –13 წ. 15 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ნებისმიერი ნაწარმოები ალტისათვის;
 2. თავისუფალი პროგრამა.

"გ" კატეგორია 14 -16 წ. 17 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ნებისმიერი ნაწარმოები ალტისათვის.
 2. ნებისმიერი კონცერტი ალტისათვის I ან II და III ნაწილი.

"დ" კატეგორია 17 – 19 წ. 20 წთ -მდე

 1. ორი განსხვავებული ნაწილი ი.ს. ბახის ჩელოს სუიტიდან.
 2. ნებისმიერი კონცერტი ალტისათვის I ან II და III ნაწილი.
 3. თავისუფალი პროგრამა.

"ე" კატეგორია 20 -27 წ.

I ტური 20 წთ - მდე

 1. ორი განსხვავებული ნაწილი ი.ს. ბახის ჩელოს სუიტიდან.
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები
 3. ვირტუოზული პიესა ალტისათვის.

II ტური 20 წთ - მდე

 1. მე-20 ან 21-ე საუკუნის კომპოზიტორის ნებისმიერი ნაწარმოები ალტისთვის.
 2. ნებისმიერი კონცერტი ალტისათვის I ან II და III ნაწილი

 


 ჩ ე ლ ო


"კონკურსგარეშე მონაწილეები" 10 წლამდე ასაკი

 1. თავისუფალი პროგრამა. 8 წთ

"ა" კატეგორია 10 -11 წ. 12 წთ

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.
 2. თავისუფალი პროგრამა.

"ბ" კატეგორია 12 – 13 წ. 15 წთ-მდე

 1. ერთი ნებისმიერი ქართული ნაწარმოები.
 2. ერთი ვირტუოზული ნაწარმოები.
 3. ბაროკოს ეპოქის ნაწარმოები.

"გ" კატეგორია 14– 16 წ. 20 წთ-მდე

 1. ო. თაქთაქიშვილი - ნებისმიერი ერთი ნაწარმოები.
 2. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტის I ან II და III ნაწილი.
 3. ბაროკოს ეპოქის ნაწარმოები.

"დ" კატეგორია 17 – 19 წ.

I ტური 20 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ნაწარმოები.
 2. ო. თაქთაქიშვილის სავიოლონჩელო სონატიდან ორი ნებისმიერი ნაწილი.
 3. ერთი ვირტუოზული ნაწარმოები.

II ტური 20 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.
 2. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტის I ან II, III ნაწილი.

"ე" კატეგორია 21-27 წ.


I ტური 20 წთ-მდე

 1. ბაროკოს ეპოქის ნაწარმოები.
 2. ო. თაქთაქიშვილის სავიოლონჩელო სონატა მთლიანად.
 3. ნებისმიერი ვირტუოზული პიესა.

II ტური 20 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტი მთლიანად.
 2. ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.

 

 

ა რ ფ ა

"" კატეგორია (10-11 წ.)

 1. თავისუფალი პროგრამა, მაქს. - 7 წთ.

 "" კატეგორია (12-13 წ.)

 1. ორი განსხვავებული ხასიათის ნაწარმოები;

  "" კატეგორია (14-16 წ.)

 1.  ერთი დიდი ფორმის ნაწარმოები;
 2. ერთი ნებისმიერი საკონცერტო პიესა.
 3. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.

  "დ" კატეგორია (17-18-19 წ.)

 1. ერთი დიდი ფორმის ნაწარმოები.
 2. ერთი ნებისმიერი საკონცერტო პიესა.
 3. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.

  "" კატეგორია (20-27 წ.)

 ტური

 1.  ორი განსხვავებული ხასიათის ნაწარმოები.

 II ტური

 1. ერთი დიდი ფორმის ნაწარმოები.
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.

 


ფ ო რ ტ ე პ ი ა ნ ო  

კონკურსგარეშე მონაწილე- 9 წლის ჩათვლით, 10 წუთამდე

 1. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

"" კატეგორია  10-11წელი,15 წუთამდე 

 1. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.
 2. ო.  თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები.

"" კატეგორია 12-13 წელი, 20 წუთამდე

 1. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები. 
 2. ერთი ვირტუოზული პიესა.
 3. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

""კატეგორია  14 -16 წელი, 25 წუთამდე

 1. პოლიფონიური  ნაწარმოები.
 2. რომანტიული პერიოდის ერთი ვირტუოზული პიესა.
 3. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები. 
 4. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

""კატეგორია   17-19 წელი

I   ტური  18 წთ-მდე  

 1. ი.ს.ბახი - პრელუდია და ფუგა კარგად ტემპერირებული კლავირიდან.
 2. ვირტუოზული ეტიუდი -  შოპენი (ნებისმიერი ეტიუდი გარდა თხზ.10 N3, N6; თხზ.25 N7), ლისტი ან რახმანინოვი. 
 3. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები

II ტური   25 წთ-მდე 

 1. კლასიკური სონატის I ნაწილი (ჰაიდნი, მოცარტი ან ბეთჰოვენი).
 2. რომანტიული პერიოდის ერთი ნაწარმოები.
 3. მე-20 ან 21-ე საუკუნის კომპოზიტორთა ნაწარმოებები (თანამედროვე  კომპოზიტორის ნაწარმოების  სანოტო მასალის ჟიურისთვის წარდგენა სავალდებულოა).
 4. კონკურსანტის მიერ  შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

 

"" კატეგორია  20-26 წელი 

 I ტური  25 წუთამდე

 1. ი.ს.ბახი - პრელუდია და ფუგა კარგად ტემპერირებული კლავირიდან.
 2. ვირტუოზული ეტიუდი - შოპენი (ნებისმიერი ეტიუდი გარდა თხზ.10 N3, N6; თხზ.25 N7),  ლისტი, რახმანინოვი, სკრიაბინი, პროკოფიევი ან დებიუსი.
 3. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები.
 4. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

II ტური   30 წუთამდე 

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები (სავალდებულოა სანოტო მასალის ჟიურისთვის წარდგენა).
 2. მე-20 ან  21 -ე საუკუნის კომპოზიტორთა  ერთი ან რამოდენიმე ნაწარმოები (თანამედროვე  კომპოზიტორის ნაწარმოების  სანოტო მასალის ჟიურისთვის წარდგენა სავალდებულოა).
 3. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.

 

 

იხილეთ ოთრ თაქთაქიშვილის ნაწარმოებების სანოტო მასალა იხილეთ 

 

 
ჩასაბერი  საკრავები

ასაკობრივი კატეგორიები:

"ა" კატეგორია - 10-11 წელი

"ბ" კატეგორია - 12 - 13 წელი

"გ" კატეგორია - 14 - 16 წელ

"დ" კატეგორია -17-19 წელი                                                                                                 

"ე" კატეგორია - 20-26 წელი                                                                                                               

"კონკურსგარეშე მონაწილე" – 9 წლის ჩათვლით 


 

"კონკურსგარეშე მონაწილე"- 9 წლის ჩათვლით,  7 წუთამდე

 1. კონკურსანტის მიერ შერჩეული თავისუფალი პროგრამა.


"ა" კატეგორია - 10-11 წლის, 10 წთ-მდე

 1. ორი განსხვავებული ჟანრის  ნაწარმოები.

 

"ბ" კატეგორია - 12-13 წლის, 12 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.
 2. თავისუფალი პროგრამა.

 

"გ" კატეგორია -14-16 წლის,  15 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები.
 2. საკონცერტო პიესა.
 3. კლასიკური სონატის ან კონცერტის I ან    II და III  ნაწილები; ან კლასიკური ვარიაციები მთლიანად.

 

"დ" კატეგორია  - 17-19 წლის, 17 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები (ჟიურისთვის სანოტო მასალის წარდგენა სავალდებულოა).
 2. საკონცერტო პიესა.
 3. კლასიკური სონატის ან კონცერტის I ან    II და III  ნაწილები; ან კლასიკური ვარიაციები მთლიანად.

 

"ე" კატეგორია - 20-27 წლის, 20 წთ-მდე

 1. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები  (ჟიურისთვის სანოტო მასალის წარდგენა სავალდებულოა).
 2. ვირტუოზული  პიესა.
 3. კლასიკური სონატის ან კონცერტის I ან    II და III  ნაწილები; ან კლასიკური ვარიაციები მთლიანად.
 4. თავისუფალი პროგრამა.

გუნდი 

ასაკობრივი კატეგორიები:

"" კატეგორია  12 წლამდე

"" კატეგორია  12-17 წ

"" კატეგორია  18-27 წ

 

კონკურსი ტარდება ერთ ტურად. პროგრამის ხანგრძლივობაა 10-12 წუთი, სცენაზე გასვლა-გამოსვლით - 15 წუთი.კონკურსზე შესრულებული უნდა იყოს ორი ან სამი საგუნდო ნაწარმოები, აქედან ერთი ქართველი კომპოზიტორის.   "გ" კატეგორიისთვის სავალდებულოა    ოთარ თაქთაქიშვილის ერთი ნაწარმოების შესრულება.
ხალხური ნაწარმოებების შესრულება დაუშვებელია.

 

 

 

სოლო სიმღერა

ასაკობრივი კატეგორიები:

 "" კატეგორია - 13 -15 წელი

"ბ" კატეგორია - 16 - 18 წელი

"" კატეგორია - 19 – 22 წელი

"" კატეგორია - 23- 33 წელი                                                                                                 

                            

სოლო  სიმღერის  პროგრამა

"" კატეგორია -13-15   წელი

 1. ძველებური არია.
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები.

 

"" კატეგორია 16 - 18 წელი

 1. ძველებური არია
 2. ნებისმიერი ქართველი კომპოზიტორის ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები.
 3. ერთი რომანსი სურვილისამებრ.

 

"" კატეგორია - 19 -22 წელი

 I ტური

 1. არია - ბაროკო (XVII საუკუნის ბოლო, XVIII საუკუნის I ნახევარი).
 2. ერთი რომანსი სურვილისამებრ.

II ტური

 1. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები.
 2. იტალიური არია (XIX – XX ს).

 

"" კატეგორია23 -33 წელი

ტური

 1. არია - ბაროკო  (XVII საუკუნის ბოლო, XVIII საუკუნის I ნახევარი).
 2. დასავლეთევროპელი კომპოზიტორის დიდი გაშლილი არია XVIII საუკუნის მე-2 ნახევრიდან XX საუკუნის ჩათვლით).
 3. თაქთაქიშვილის ნაწარმოები (არია ან რომანსი).II ტური

 1. არია კონკურსანტის შერჩევით (XIX – XX სს).
 2. ოთარ თაქთაქიშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები.
 3. თავისუფალი პროგრამა კონკურსანტის შერჩევი

კომპოზიცია

ასაკობრივი კატეგორიები:

"კონკურსგარეშე მონაწილე" – 9 წლის ჩათვლით  3 წუთამდე

"ა" კატეგორია - 10-11 წელი       3  წუთამდე

"ბ" კატეგორია - 12 - 13 წელი     3 წუთამდე

"გ" კატეგორია - 14 - 16 წელი      4 წუთამდე

"დ" კატეგორია - 17 - 19 წელი     5 წუთამდე

"ე" კატეგორია - 20 -27 წელი       7 წუთამდე

კონკურსანტებმა უნდა შექმნან და ელექტრონული სახით წარადგინონ ერთი ან რამდენიმე  ნაწარმოები, რომელთა ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კატეგორიების მიხედვით მითითებულ დროსავალდებულოა, კონკურსანტის მიერ შესრულებული პროგრამა არ  აღემატებოდეს კატეგორიების მიხედვით  მითითებულ დროს!

საკონკურსო  პროგრამაში ცვლილებების შეტანა  შესაძლებელია 2020 წლის 10 იანვრამდე.

სადემონსტრაციო ტექსტი

დარბაზი

02 აპრილი

 

 

18:00

 

კონკურსის გახსნა

რუსთაველის თეატრი

მცირე დარბაზი

04 April

 

 

 

I ტური

 

10:00-20:00

ფორტეპიანო

 

(C-D-E კატეგორიები და კონკურსგარეშე მონაწილეები)

 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

მცირე დარბაზი

10:00-16:00

სიმებიანი საკრავები

რუსთაველის თეატრი

მცირე დარბაზი

16:00-20:00

სოლო სიმღერა

რუსთაველის თეატრი

მცირე დარბაზი

06 April

 

 

II ტური

 

 

10:00-20:00

ფორტეპიანო

 (D-E კატეგორიები და კატეგორიები A-B)

 

 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

მცირე დარბაზი

10:00-16:00

სიმებიანი საკრავები

რუსთაველის თეატრი

მცირე დარბაზი

16:00-20:00

სოლო სიმღერა

რუსთაველის თეატრი

მცირე დარბაზი

08 April

 

 

 

12:00

ჩასაბერი ინსტრუმენტები

მუსიკალური საზოგადოების დარბაზი

13:00

გუნდი

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

დიდი დარბაზი

 

18:00

კონკურსის დახურვა და დასკვნითი კონცერტი

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

დიდი დარბაზი
ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის || საერთაშორისო კონკურსი


2021 წლის გამარჯვებულები

 ფორტეპიანო

კატეგორია ა

გრან-პრი - ბაჩი მიქელაძე

I პრემია - ავთანდილ ვართაგავა

              ბენედიკტას გალვიდის

              მაისურაძე ელენე

II პრემია - სოფრომაძე ვიტალი

                კობახიძე  ნიკოლოზ

                ბაბუნაშვილი ბექა

III პრემია - ღავთაძე თინანო

                ალთუნაშვილი ილია

IV პრემია - რჟანსკა ევიტა

                 კუპრაშვილი ქეთევან

                 ევსტაფიშვილი დემეტრე

                 

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის || საერთაშორისო კონკურსი


Winners at the Composition Nom
განცხადების ფორმა


საკონკურსო პროგრამა

მიუთითეთ: კომპოზიტორი, ნაწარმოების სრული დასახელება, ტონალობა, ხანგრძლივობა, თხზულება და შესრულების ხანგრძლივობა
გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.