ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურს-ფესტივალი

ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურს-ფესტივალი


ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა კონკურს-ფესტივალი


განცხადების ფორმა


საკონკურსო პროგრამა

მიუთითეთ: კომპოზიტორი, ნაწარმოების სრული დასახელება, ტონალობა, ხანგრძლივობა, თხზულება და შესრულების ხანგრძლივობა
გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.