მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიანი საკრავების II საერთაშორისო კონკურსი        მარინე იაშვილის კონკურსის განაცხადის ფორმა       

მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი


კონკურსის ჩატარების პირობები

 • მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავთა საერთაშორისო კონკურსი ტარდება 7-13 ნოემბერს 2022 წ., თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ და მცირე საკონცერტო დარბაზში (მის.: ქ. თბილისი, ალ. გრიბოედოვის №8-10) 
 • კონკურსი ჩატარდება 3 წელიწადში ერთხელ შემდეგ ნომინაციებში: ვიოლინო, ალტი, ჩელო
 • კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყველა ეროვნების 15-დან 27 წლამდე ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებლებს ორი ასაკობრივი კატეგორიების შესაბამისად:    
  • ,,ა“ კატეგორია 15-19 წლის ჩათვლით
  • ,,ბ“ კატეგორია 20-27 წლის ჩათვლით
 • კონკურსის ტურების რაოდენობა სხვადასხვაა და მითითებულია  პროგრამაში;
 • წარმოდგენილ პროგრამებში ცვლილებები დაუშვებელია;
 • ნაწარმოებების შესრულების ხანგრძლივობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული;
 • მონაწილეთა გამოსვლის თანმიმდევრობას გადაწყვეტს კენჭისყრა;
 • კონკურსის ყველა მონაწილეს გადაეცემა დიპლომი, ფინალისტები კი დაჯილდოვდება ფულადი პრემიით და დიპლომით;
 • კონკურსს აფასებს ჟიურის წევრები;
 • კონკურსის ჟიურს უფლება აქვს:
  • ა) არ გასცეს რომელიმე პრემია
  • ბ) გაყოს პრემიები
 • ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება;
 • კონკურსის მოსმენები საჯაროა და ღიაა ყველასათვის.

პრემიები

ინფორმაცია დაიდება მოგვიანებით

სპეციალური პრემიები და პრიზები

ინფორმაცია დაიდება მოგვიანებით

ჟიური

ინფორმაცია დაიდება მოგვიანებით

კონკურსის მონაწილეთა მგზავრობა და განთავსება

სადემონსტრაციო ტექსტი

კონკურსში მონაწილეების ონლაინ განაცხადი

 • საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 10 აგვისტო;
 • კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა კონკურსის E-mail-ზე rondoklasika@gmail.com უნდა გამოაგზავნონ შემდეგი საბუთები:
  1. დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლი;
  2. 2 ფოტოსურათი 9x12;
  3. პედაგოგის სახელი, გვარი, სასწავლებლის სრული დასახელება;
  4. კონკურსის პროგრამა, ყველა ნაწარმოების ხანგრძლივობის მითითებით;
  5. მონაწილეობის გადასახადის ქვითრის ასლი, 150 ლარი;
  6. საკონტაქტო ტელეფონი და e-mail-ი

ანგარიშსწორება

თანხა უნდა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე:

"სს თი-ბი-სი" ბანკი

მიმღები: საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანება

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405178105

ანგარიშის ნომერი: GE47TB7679436080100004

პროგრამა

 

 ვიოლინო

 "ა" კატეგორია (15-19 წ.)

 

I ტური

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი სავიოლინო პარტიტის 2 ნაწილი (ნელი, ჩქარი);
 2. ერთი ვირტუოზული კაპრისი პაგანინი ან ვენიავსკის Caprice op. 10;
 3.  ა. მაჭავარიანი-დოლური
 4. ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები ჩამონათვალიდან: ა) ვ.ა.მოცარტი- ადაჟიო E major  ბ) ლ.ვ. ბეთჰოვენი-რომანსი no.1, G major    გ) ლ.ვ. ბეთჰოვენი - რომანსი no.2,F major   დ) პ.ჩაიკოვსკი- მელოდია ე) პ.ჩაიკოვსკი- ჩაფიქრება d minor

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 2. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტის I ან II და III ნაწილები.

 

"ბ" კატეგორია (20-27 წ.)

I ტური

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი სავიოლინო სოლო სონატის 2 ნაწილი (ნელი, ჩქარი);
 2. ერთი ვირტუოზული კაპრისი პაგანინი ან ვენიავსკის - Caprice op. 10;
 3.  ა. მაჭავარიანი - დოლური;
 4. ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები ჩამონათვალიდან: ა) ვ.ა. მოცარტი- ადაჟიო E major  ბ) ლ.ვ. ბეთჰოვენი - რომანსი no.1,G major   გ) ლ.ვ.ბეთჰოვენი- რომანსი no.2, F major   დ) პ.ჩაიკოვსკი- მელანქოლიური სერენადა ე) პ.ჩაიკოვსკი - ჩაფიქრება D minor ვ)  ჰ. ვენიავსკის  - "ლეგენდა" თხზ.17

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 2. ფ.კრეისლერის ნებისმიერი ერთი პიესა;
 3. კონკურსანტის მიერ შერჩეული ერთი ნებისმიერი ნაწარმოები (6 დან 10წთ-მდე).

III ტური

 1. ნებისმიერი სავიოლინო კონცერტი მთლიანად (მოცარტის სავ-ნო კონცერტების გარდა).

ალტი

კატეგორია "ა"  (15 -19 წ.)

I  ტური                                              

 1.  ი.ს. ბახის ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) სავიოლონჩელო სუიტებიდან;
 2.  ნებისმიერი ერთი ვირტუოზული კაპრისი ან ეტიუდი;
 3.  ერთი ქართული ნაწარმოები;
 4.  ნებისმიერი ლირიული პიესა.

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 2. ნებისმიერი  კონცერტის I ან II და III ნაწილები ალტისთვის.

 

კატეგორია "ბ" (20 -27წ.)

I  ტური                                              

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) სავიოლონჩელო სუიტებიდან;
 2. ნებისმიერი ერთი ვირტუოზული კაპრისი ან ეტიუდი;
 3. ერთი ქართული ნაწარმოები;
 4. ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) მაქს რეგერის ნებისმიერი სუიტიდან.

II ტური

 1. ერთი ნებისმიერი ვირტუოზული პიესა;
 2.  ს.მ. ვებერი -  ანდანტე და უნგრული რონდო.

 

III ტური

 1. ნებისმიერი ალტის კონცერტი მთლიანად (ერთნაწილიანის გარეშე).ჩელო

კატეგორია "ა" (15 -19 წ.)

I  ტური                                              

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) სავიოლონჩელო სუიტებიდან;
 2. ნებისმიერი ერთი ვირტუოზული კაპრისი ან ეტიუდი;
 3. ერთი ქართული ნაწარმოები;
 4. ნებისმიერი ლირიული პიესა.

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა;
 2. ნებისმიერი  ჩელოს კონცერტის I ან II და III ნაწილები.

 

კატეგორია "ბ" (20 -27 წ.)

I  ტური                                              

 1. ი.ს. ბახის ნებისმიერი ორი ნაწილი (ნელი, ჩქარი) სავიოლონჩელო სუიტებიდან;
 2. ნებისმიერი ერთი ვირტუოზული კაპრისი ან ეტიუდი;
 3. ერთი ქართული ნაწარმოები;
 4. ნებისმიერი ლირიული ნაწარმოები.

II ტური

 1. ერთი  ვირტუოზული პიესა;
 2. ნებისმიერი სავიოლონჩელო სონატა მთლიანად.

 

III ტური

 1. ნებისმიერი ჩელოს კონცერტი მთლიანად ( ერთნაწილიანის გარეშე).


კონკურსის განრიგი

 

დარბაზი

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდი  და მცირე საკონცერტო დარბაზი

მის: ალ. გრიბოედოვის №8-10

 

 
მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი


მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი


ინფორმაცია დაიდება მოგვიანებით
განცხადების ფორმა


საკონკურსო პროგრამა

მიუთითეთ: კომპოზიტორი, ნაწარმოების სრული დასახელება, ტონალობა, ხანგრძლივობა, თხზულება და შესრულების ხანგრძლივობა
გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.