მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიანი საკრავების II საერთაშორისო კონკურსი        მარინე იაშვილის კონკურსის განაცხადის ფორმა       

მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი


განაცხადის ფორმა

 

სახელი: _________________________________________________________________________________

გვარი: __________________________________________________________________________________

დაბადების თარიღი: ______________________________________________________________________

მისამართი: ______________________________________________________________________________

საკონტაქტო ტელ./e-mail: _________________________________________________________________

სასწავლებლის დას.: ______________________________________________________________________

კლასი/კურსი: ___________________________________________________________________________

ინსტრუმენტი: ___________________________________________________________________________

პედაგოგის სახელი და გვარი: _____________________________________________________________

აკომპანიატორი: _________________________________________________________________________

პროგრამა:

I ტური:
1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

2. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

II ტური:

1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

2. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

III ტური:

1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

 

გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.

ხელმოწერა ___________________________________________

თარიღი ___________________________________________ 2022 წ
მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი


მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავზე შემსრულებელთა II საერთაშორისო კონკურსი

განცხადების ფორმა


საკონკურსო პროგრამა

მიუთითეთ: კომპოზიტორი, ნაწარმოების სრული დასახელება, ტონალობა, ხანგრძლივობა, თხზულება და შესრულების ხანგრძლივობა
გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.