სიმებიან და ჩასაბერ საკრავთა I საერთაშორისო კონკურსი       

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის მუსიკოს-შემსრულებელთა ღია კონკურსი


კონკურსის ჩატარების პირობები

 • კონკურსი ტარდება 2 - 6 ოქტომბერს 2017, ვ. სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში (ქ.თბილისი, გრიბოედოვის ქ. 8-12 )
 • კონკურსი ჩატარდება 2 წელიწადში ერთხელ
 • კონკურსი ტარდება შემდეგ სპეციალობებში:  სიმებიანი და ჩასაბერი საკრავები

 • კონკურსში  მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ  ყველა ეროვნების 9 დან  29 წლამდე ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელს ასაკობრივი კატეგორიების შესაბამისად:
  ,,ა“ კატეგორია 9 -11  წლის  ჩათვლით
  ,,ბ“ კატეგორია 12-14  წლის  ჩათვლით
  ,,გ“  კატეგორია 15 -17  წლის  ჩათვლით
  ,,დ“  კატეგორია 18 -29  წლის  ჩათვლით

 • კონკურსი ,,ა“ კატეგორიაში სიმებიან საკრავებზე ჩატარდება ერთ ტურად, დანარჩენ კატეგორიებში 2 ტურად

 • კონკურსი ,,ა“ და ,,ბ“ კატეგორიაში ჩასაბერ საკრავებზე ჩატარდება ერთ ტურად, დანარჩენ კატეგორიებში 2 ტურად

 • წარმოდგენილ პროგრამებში ცვლილებები დაუშვებელია

 • ნაწარმოებების შესრულების ხანგრძლივობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული

 • მონაწილეთა გამოსვლის თანმიმდევრობას გადაწყვეტს კენჭისყრა

 • კონკურსის ყველა მონაწილეს გადაეცემა დიპლომი, ფინალისტები  კი დაჯილდოვდება ფულადი პრემიით და დიპლომით

 • კონკურსს  აფასებს   ჟიურის  წევრები
 • კონკურსის ჯიურის უფლება აქვს:

     ა) არ გასცეს რომელიმე პრემია
     ბ) გაყოს პრემიები

 • ჟიურის  გადაწყვეტილება  საბოლოოა  და გასაჩივრებას  არ ექვემდებარება.

 • კონკურსის  მოსმენები საჯაროა და ღიაა ყველასათვის

პრემიები

სადემონსტრაციო ტექსტი

სპეციალური პრემიები და პრიზები

სადემონსტრაციო ტექსტი

ჟიური

სადემონსტრაციო ტექსტი

კონკურსის მონაწილეთა მგზავრობა და განთავსება

სადემონსტრაციო ტექსტი

კონკურსში მონაწილების ონლაინ განაცხადი

 • საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 5 ივლისი
 • კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა კონკურსის e-mail-ზე უნდა გამოაგზავნონ  შემდეგი  საბუთები:
 1. დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლი
 2. 2 ფოტოსურათი 9x12
 3. პედაგოგის სახელი, გვარი, სასწავლებლის სრული დასახელება
 4. კონკურსის პროგრამა, ყველა ნაწარმოების ხანგრძლივობის მითითებით
 5. მონაწილეობის გადასახადის ქვითრის ასლი, "ა" კატეგორიაში მონაწილეთათვის 50 ლარი, ხოლო დანარჩენი კატეგორიის მონაწილეთათვის 70 ლარი
 6. საკონტაქტო ტელეფონი და e-mail

ანგარიშსწორება

თანხა უნდა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე:

"სს თი-ბი-სი" ბანკი

მიმღები: საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანება

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405178105

ანგარიშის ნომერი: GE47TB7679436080100004

პროგრამა

,,ა“ კატეგორიის ყველა ინსტრუმენტზე მონაწილე მუსიკოსებისათვის საკონკურსო პროგრამა თავისუფალია და არ უნდა აღემატებოდეს 10 წუთს.

სიმებიანი  საკრავები (ვიოლინო, ალტი, ჩელო, კონტრაბასი)

ვიოლინო

"ბ" კატეგორია

I ტური

 1. ბაროკოს  ეპოქის  ნაწარმოები
 2. ერთი  ვირტუოზული  ეტიუდი  ან  კაპრისი

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა
 2. ნებისმიერი  სავიოლინო  კონცერტის  I ან  II და III ნაწილები

"გ" კატეგორია (15-17)


I ტური

 

 1. .ი.ს. ბახის  ნებისმიერი  სავიოლინო  პარტიტის  2 ნაწილი ( ნელი, ჩქარი)
 2. ერთი  ვირტუოზული  ეტიუდი ან  კაპრისი

II ტური

 1. ერთი ვირტუოზული პიესა
 2. ნებისმიერი  სავიოლინო  კონცერტის  I ან II და III ნაწილები


"დ" კატეგორია (18-29)


I ტური

 1. ი. ს. ბახი - 2 ნაწილი ნებისმიერი  სავიოლინო სონატიდან (სოლო)
 2. ერთი  ვირტუოზული კაპრისი  ( პაგანინი, ვენიავსკი)
 3. მოცარტი - სავიოლინო  კონცერტის   1ნაწ.  კადენციით  (G major, KV 216; D major, KV 218;  A major, KV 219.)

II ტური

 1. ერთი  ვირტუოზული პიესა
 2. ნებისმიერი  სავიოლინო  კონცერტი, სამივე ნაწილი


ალტი

"გ" კატეგორია

I ტური

 1. ბაროკოს ან კლასიკური პერიოდის ნაწარმოებები
 2. ერთი ეტიუდი ან კაპრისი

II ტური

 1. საკონცერტო პიესა
 2. ნებისმიერი კონცერტი ალტისთვის, I ან II და III ნაწილები


"დ" კატეგორია (18-29)


I ტური

 1. ორი ნაწილი ი.ს. ბახის ჩელოს სუიტიდან
 2. ერთი ვირტუოზული ეტიუდი ან კაპრისი

II ტური

 1. ერთი საკონცერტო ნაწარმოები
 2. ნებისმიერი კონცერტი ალტისთვის, I ან II და III ნაწილები


ვიოლონჩელო

"ბ" კატეგორია (12-14)

I ტური

 1. ერთი ნებისმიერი ეტიუდი
 2. საკონცერტო პიესა

II ტური

 1. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტი


"გ" კატეგორია

I ტური

 1. ერთი ნებისმიერი ეტიუდი
 2. ბაროკოს ან კლასიკური პერიოდის ნაწარმოები

II ტური

 1. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტის I ან II და III ნაწილები"დ" კატეგორია (18-29)

I ტური

 

 1. ორი ნაწილი  ი.ს. ბახის ჩელოს სუიტებიდან
 2. სავიოლონჩელო სონატის ერთი ნაწილი

II ტური

 1. ნებისმიერი სავიოლონჩელო კონცერტი მთლიანად (ყველა ნაწილი)


ჩასაბერი საკრავები

 • კონკურსი ,,ა“ და ,,ბ“ კატეგორიაში ჩასაბერ საკრავებზე ჩატარდება  ერთ  ტურად,   დანარჩენ  კატეგორიებში  2  ტურად
 • ყველა  კატეგორიის    I  ტურში   მონაწილე  ვალდებულია შეასრულოს ორი   განსხვავებული  ხასიათის  ნაწარმოები

"გ" კატეგორია (15-18)

II ტური

 1. ერთი დიდი ფორმის კლასიკური ან  რომანტიული პერიოდის ნაწარმოების (კონცერტი, სონატა) I ან II და III ნაწილები. ვარიაციები  მთლიანად.


"დ" კატეგორია (18-29)

II ტური

 

 1. ერთი დიდი ფორმის კლასიკური ან რომანტიული პერიოდის ნაწარმოები მთლიანად.კონკურსის განრიგი

სადემონსტრაციო ტექსტი

დარბაზი

სადემონსტრაციო ტექსტი
ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის მუსიკოს-შემსრულებელთა ღია კონკურსი


title ge

ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის მუსიკოს-შემსრულებელთა ღია კონკურსი


title ge
Under Construction