მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავთა საერთაშორისო კონკურსი        მარინე იაშვილის კონკურსის განაცხადის ფორმა       

მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავთა საერთაშორისო კონკურსი


განაცხადის ფორმა

 

სახელი: _________________________________________________________________________________

გვარი: __________________________________________________________________________________

დაბადების თარიღი: ______________________________________________________________________

მისამართი: ______________________________________________________________________________

საკონტაქტო ტელ./e-mail: _________________________________________________________________

სასწავლებლის დას.: ______________________________________________________________________

კლასი/კურსი: ___________________________________________________________________________

ინსტრუმენტი: ___________________________________________________________________________

პედაგოგის სახელი და გვარი: _____________________________________________________________

აკომპანიატორი: _________________________________________________________________________

პროგრამა:

I ტური:
1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

2. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

II ტური:

1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

2. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

III ტური:

1. _____________________________________________________________________________ (_____წთ.)

 

გავეცანი კონკურსის პირობებს და ვეთანხმები.

ხელმოწერა ___________________________________________

თარიღი ___________________________________________ 2019
მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავთა საერთაშორისო კონკურსი


მარინე იაშვილის სახელობის სიმებიან საკრავთა საერთაშორისო კონკურსი

Under Construction